به عنوان یه طراح و برنامه نویس وب وقتی جهت امری وارد تعداد کثیری از وبسایت هایی میشم گیج و ویج میشم و بعضی وقت ها دست خالی و عصبانی از جماعتی که به این صفحات عنوان وبسایت میدن، همه ی تب های باز browser امو میبندم ، این همه آشفتگی و محتواهای بیخود و گذاشتن تبلیغات فیک که اگه…